Latające pojazdy – lewitacja (cz.1)

Po długich dyskusjach, zdecydowaliśmy się przedstawić na portalu greenweal.eu zjawisko lewitacji. Pierwsze wrażenie z obserwowanych pojazdów, które lewitują jest dziwne. Nie mniej jednak po sprawdzeniu- konsultacjach, zobaczeniu na własne oczy wierzymy, że takie pojazdy są, oraz prawdopodobnie wejdą w dalekiej przyszłości do masowej produkcji….

Kilka informacji:

„Pojazdy” lewitujące wykorzystują efekt Biefelda-Browna. Elektrokinetyczny efekt został odkryty przez Thomas Townsend Brown (USA) oraz dr Paul Alfred Biefeld (CH). W konstrukcji pojazdów wykorzystuje się wyładowanie koronowe (ang. corona discharge), które czasami jest określane jako niezupełne. Wyładowanie to -elektryczne powodowane jest przez jonizację gazu (w ośrodkach płynnych cieczy) otaczające przewodnik. Pojawia się ono wówczas kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, wartość ta jest na tyle mała ze nie powoduje przebicia i powstawania iskry (łuku). Prąd zaczyna płynąć w powietrzu z jednej elektrody podłączonej do wysokiego napięcia dzięki jonizacji ośrodka powodującej wytwarzania plazmy wokół elektrody. Elektroda wylotowa powinna mieć mały promień krzywizna, natomiast druga powinna być ostra zakończona.

Podstawy budowy.

Cały zestaw składa się z dwóch elektrod (małej i dużej), miedzy nimi jest wysokie napięcie wysokości około 20kV. Dzięki konstrukcji elektrod – jedna jest duża z dużym promieniem krzywizny, druga jest mała dodatnio naładowana z ostrymi krawędziami – powstaje duży gradient napięcia. Gaz między elektrodami zaczyna się jonizować i powstaje chmura dodatnio naładowanych jonów które zaczynają przemieszczać się do elektrody dodatniej. Razem z przemieszczaniem się jonów, przemieszczają się także cząsteczki gazu (lub płyny) tworząc tak zwany wiatr jonowy – który to ma większą siłę niż one same – wiatr ten powoduje poderwanie się elektrody mniejszej – która jest niczym innym jak obiektem latającym. Ten prosty schemat działania urządzenia został wykorzystany do budowy różnych urządzeń lewitujących.

Patenty:

należy pamiętać że wszystko co jest innowacyjne oraz mające potencjalne zastosowanie przeważnie jest chronione patentami. Brown wydał szereg patentów na swoje odkrycie:

• GB300311 – metody i urządzenia lub maszyny do wytwarzania siły lub ruchu (akceptowane 1928-11-15)

• US1974483 – silnik elektrostatyczny (1934-09-25)

• US2949550 – elektrokinetyczne aparatu (1960-08-16)

• US3018394 – elektrokinetyczne przetwornika (1962-01-23)

• US3022430 – elektrokinetyczne generator (1962-02-20)

• US3187206 – elektrokinetyczne aparatu (1965-06-01)

• US3196296 – generator elektryczny (1965-07-20)

może dlatego rozwiązanie to jeszcze nie znalazło szerokiego zastosowania. Większość doniesień na temat tego napędu powiązanych jest z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, które popularnie nazywane jest UFO, (ang. unidentified flying object,) CDN.