BMW Hydrogen 7

BMW Hydrogen 7 jest to auto produkowane przez firmę BMW które ma dostosowany silnik spalinowy do spalania wodoru. Auto to posiada silnik benzynowy 7-serii, 6 litrowy, 12 cylindrowy, przystosowany do spalania wodoru i benzyny.

Koncepcja wykorzystania wodoru jako paliwa poprzez jego spalania jest zupełnie inna niż rozwiązanie kreowane przez pojazdy firm: Honda, General Motors, Daimler, Chrysler, które wykorzystują wodór w ogniw paliwowych do wyprodukowania energii elektrycznej.

BMW Hydrogen 7 jest pierwszym pojazdem przystosowanym do masowej produkcji, na razie zostały wyprodukowane 100 sztuk do testów. BMW nie planuje dalszej produkcji tych pojazdów, pojazdy wyprodukowane mają służyć do promocji technologii, oraz rozwiązań opartych na wodorze.

Prawdopodobnie BMW Hydrogen 7 nigdy nie wejdzie do masowej produkcji, ponieważ spalania tego samochodu są o wiele większe niż trendy panujące na rynku. Spalanie na poziomie 13.9 litrów benzyny lub 50 litrów wodoru na 100 km dorównuje spalaniom samochodów ciężarowych. Większa ilość wodoru spalanego wiąże się z mniejszą gęstością energetyczną (10.1 MJ/l dla wodoru i 34.6 MJ/l dla benzyny). Dodatkowym czynnikiem utrudniającym wprowadzenie tego samochodu na rynek jest jego wysoka cena która nie została ogłoszona (można się spodziewać powyżej 120tyś dolarów) a także mała liczba stacji benzynowych na wodór w tej technologii (w 2006 roku około 5).

Rozwiązania technologiczne.

W samochodzie BMW Hydrogen 7 wodór jest doprowadzany bezpośrednio do kolektora dolotowego powietrza. Takie rozwiązanie umożliwia bez problemowe przechodzenie na różne rodzaje paliwa – poprzez manualne przełączanie, lub automatyczne. Przy przełączeniu paliwa nie towarzyszą żadne sadki wydajności silnika. Wodór przechowywany jest w dużych 110 litrowych podwójnie izolowanych zbiornikach w postaci cieczy (-253 stopnie Celcjusza). Zbiorniki są tak wykonane aby umożliwić samoistne opróżnianie jeżeli temperatura wzrośnie,

Samochód przyspiesza do 100km/h w ciągu 9.5 sekundy, zbiornik wodoru wystarcza na 201 km, zaś benzyny na 480km.